Nieuw managementteam Constant IT

Begin 2017 heeft Constant IT een nieuw managementteam geïnstalleerd waarin de directie samen met het management plaatsneemt. Door deze nieuwe organisatiestructuur maken wij van Constant IT een platte en slagvaardige organisatie en kunnen wij beter inspelen op ontwikkelingen in de markt en binnen onze eigen organisatie.

Het managementteam bestaat uit de managers van de afdelingen en de directieleden. Alle leden van het managementteam zijn actief betrokken bij het adviseren van klanten en het ontwikkelen van nieuwe klantrelaties en partnerships.

Twee nieuwe business units
Constant IT is succesvol in Managed Services en verzorgt voor een grote groep klanten het inrichten en dagelijks beheer van de ICT omgeving. Door onze visie op publieke cloud technologie en stevige kennis van Microsoft Office 365 en Microsoft Azure zien wij een versnelling van de groei van onze project- en advieswerkzaamheden. Om de steeds complexere projecten in goede banen te leiden zijn de projectwerkzaamheden van Constant IT afgesplitst van de Managed Services afdeling.

Allard Borgart is binnen het management verantwoordelijk voor de business unit ‘Managed Services & Support’ en het team van ICT specialisten van Constant IT. De business unit ‘Projects & Consultancy’ is nieuw en zal alle project en advieswerkzaamheden voor klanten van Constant IT verzorgen. Jits Ursem wordt business unit manager en gaat leiding geven aan de projectmanagers. Voor uitvoerende projectwerkzaamheden betrekt Projects & Consultancy ICT specialisten van Managed Services & Support.

Niels Hoogerdijk zal als sales manager de leiding nemen over accountmanagement, new business development en inside sales. Binnen de salesafdeling is ook Robin Kuipers werkzaam, oprichter van Constant IT. Hij richt zich op een selectie belangrijke accounts en new business development.

Dennis Feiken zal zich als technisch directeur focussen op de ontwikkeling van het producten- en dienstenaanbod van Constant IT en is tevens verantwoordelijk voor de werving van nieuwe ICT specialisten.

Het zeskoppige managementteam wordt geleid door Mark Philips. Als algemeen directeur van Constant IT zet hij samen met het managementteam de koers uit om van Constant IT een begrip te maken in de Amsterdamse ICT markt en daarbuiten.

Over Constant IT
Constant IT is ICT dienstverlener op het gebied van IT-advies, installatie en beheer van computernetwerken, zowel lokaal als in de cloud, gespecialiseerd in het midden en klein bedrijf in Nederland. Constant IT is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen Itium ICT en Constant IT. Het kantoor met 35 medewerkers is gevestigd in het centrum van Amsterdam aan het Oosteinde 1. Het management van het bedrijf wordt gevormd door Mark Philips (algemeen directeur), Allard Borgart, Jits Ursem, Niels Hoogerdijk, Robin Kuipers en Dennis Feiken.

Voor meer informatie
Neem contact op met Mark Philips (telefoon: +31 (0)6 – 24 538 021 / e-mail: m.philips[at]constant[dot]it / www.constant.it)